Master DH720P odvlhčovač vzduchu

Výkon: 20l/24hod, uhlíkový filter
    Dostupnosť:
  • skladom
  • 11 kg
  • EAN: 5904542925270
Availability: In Stock
386,45 € s DPH 465,60 € s DPH
322,04 € bez DPH

Technické údaje:

 

Napätie: 230V / 50Hz

Odvlhčovací výkon: 20 l/24hod

Príkon: 415W

Prietok vzduchu: 150m3/hod

Hlučnosť dB(A) v 7m: 48

Objem nádrže na kondenzát: 5l

Rozmery: 336x210x569 mm

Hmotnosť: 11kg

 

 

Funkcie odvlhčovača DH720P:

 

Toto zariadenie je určené k vysúšaniu vzduchu. Kontrola relatívnej vlhkosti prebieha prietokom vzduchu cez zariadenie, ktorý spôsobuje skvapalnenie prebytku vlhkosti na chladiacich častiach. Kontakt so studeným povrchom spôsobuje skvapalnenie vlhkosti vo vzduchu. Potom skvapalnená voda je bezpečne odvedená do zásobníka na vodu. Vysušený vzduch prúdi výparníkom, v ktorom sa nepatrne ohrieva, a potom je opätovne vedený do miestnosti, pričom jeho teplota je nepatrne vyššia.

 

Umiestnenie odvlhčovača vzduchu:

 

Nadbytok vlhkosti sa bude šíriť po celom dome rovnakým spôsobom, akým sa šíri vôňa v miestnosti počas varenia. Z tohto dôvodu musí byť odvlhčovač umiestnený tak, aby mohol pohlcovať vlhký vzduch v celom dome. Je tu možnosť, ak sa na jednom mieste vyskytne vážny problém, umiestniť odvlhčovač v blízkosti tohto miesta a potom ho preniesť bližšie k centrálnemu bodu.


Počas ustanovovania odvlhčovače je potrebné sa uistiť, že je umiestnený na rovnom povrchu a z každej strany zariadenia je aspoň 10 cm (4 ") voľného priestoru pre účinný prietok vzduchu. Tento odvlhčovač je pre zlepšenie mobility vybavený nastavovacími kolieskami. Pred premiestnením je potrebné ho odpojiť a zásobník na vodu vyprázdniť.


Neodporúča sa používať predlžovací kábel, a preto je potrebné sa uistiť, že sa zariadenie nachádza v blízkosti zásuvky. V prípade nutnosti použitia predlžovacieho kábla je treba sa uistiť, že minimálna prierez kábla je 1 mm². Počas práce odvlhčovača musia byť vonkajšie dvere a okná zatvorené pre zaistenie maximálnej účinnosti zariadenia.

 

Obsluha:

 Obsluha odvlhčovača vzduchu Master DH720P

1. Tlačidlo pre nastavenie vlhkosti
2. Signalizácia prevádzkového režimu (nepretržitý, vlhkosť 40%, 50%, 60%, 70%)
3. Zobrazenie teploty / vlhkosti
4. Signalizácia práce časovača
5 Tlačidlo zobrazenie teploty
7. Signalizácia SUŠIČ
8. Tlačidlo SUŠIČ
9. Signalizácia vysokej rýchlosti ventilácie
10. Tlačidlo rýchlosť / ventilácie
11. Signalizácia nízkej rýchlosti ventilácie
12. Signalizácia napájania
13. Tlačidlo ON / OFF (napájanie)
14. Signalizácia "Naplnenie vodou"
15. Tlačidlo HODINY


Kontrolka na prednom paneli zariadenia svieti 3 rôznymi farbami, v závislosti na úrovni vlhkosti vzduchu. To užívateľovi umožňuje rýchlo určiť vlhkosť vzduchu v miestnosti:

- Modré svetlo - vlhkosť v miestnosti> 70%
- Zelené svetlo - vlhkosť v miestnosti 50 ~ 70%
- Červené svetlo - vlhkosť v miestnosti <50%
- Blikajúce červené svetlo - alarm naplnenia vodou

 

PLYNULÝ ODVOD KONDENZÁTU:


Kontinuálny odvod kondenzátu odvlhčovača Master DH720PAk je sušič používaný pri vysokej vlhkosti vzduchu, vodnú nádržku bude nutné vyprázdňovať častejšie. V tomto prípade je značne pohodlnejšie nastaviť nepretržité vyprázdňovanie nádržky.

Ak chcete tak urobiť, vykonajte nasledovné:
1. Vyberte vodnú nádržku (Obr. 5).
2. Vodnú hadicu zapojte do výstupného otvoru s priemerom: 11 mm (hadica nie je súčasťou balenia) (Obr. 6).
3. Uistite sa, že je hadica správne pripevnená a voda bez problémov odteká. Pozor! Pri veľmi nízkych teplotách je potrebNé vykonať ďalšie zabezpečenie hadice proti zamrznutiu.
4. Nádržku vložte na jej miesto.

 

ÚDRŽBA A ČISTENIE ODVLHČOVAČA:

 

Pred vykonaním údržby a čistenia zariadenia je potrebné ho vždy odpojiť od napájacej siete.

 

ČISTENIE TELESA ZARIADENIE


Čistenie odvlhčovača vzduchu Master DH720PK vyčisteniu zariadenie je potrebné použiť mäkkú handričku. V žiadnom prípade sa nemajú používať plynné chemické substancie, detergenty, benzín, chemicky ošetrené oblečenie alebo iné čistiace roztoky. Každá z týchto látok môže poškodiť plášť zariadenia.

 

ČISTENIE FILTRA
Tento model sušiča je vybavený 2 typy filtrov (FIG. 7):
1. PRACHOVÝ FILTER
- Zložte držiak filtra, odstráňte filter z aktívnym uhlíkom.
- Filter jemne vyčistite pomocou vysávača alebo opláchnutím pod kohútikom vodovodu. Ak je filter silne znečistený, použite teplú vodu a malé množstvo detergentu.
- Pred opätovným použitím sa uistite, že je filter úplne suchý.
- Filter nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
2. aktívny uhlíkový filter (pre viazanie častíc prachu rozvírených vo vzduchu a obmedzenia množenia baktérií).
Aktívny uhlíkový filter sa nachádza za prachovým filtrom a na rozdiel od neho nie je umývateľný. Životnosť uhlíkového filtra závisí od podmienok prostredia, v ktorom sa prístroj používa. Filter je nutné pravidelne kontrolovať a v prípade potreby meniť.


Odvlhčovače môžu byť použité na najrôznejšie účely, ale každopádne musí mať pre jeho splnenie dostatočný výkon. Pri určovaní potrebného výkonu sa riaďte nasledujúcim postupom a vzorcom.


POUŽITIE Požadovaná kapacita odvlhčovača (l / 24h) sa rovná:
 
suterén Objem miestnosti vydelený 15 pri štandardných podmienkach
 
Odstraňovanie škôd po povodni Objem miestnosti vydelený 6 pri štandardných podmienkach
 
Potravinový sklad: syr, ovocie ... Objem miestnosti vydelený 10 plus úbytok vody z potravín
 
Plavecký bazén alebo vírivka Objem miestnosti vydelený 10 plus 0,4 litrov vody na m 2 bazéna za deň
 
Miestnosť s veľkým počtom osôb Objem miestnosti vydelený 15 plus 4,4 litrov vody na osobu za 24 h
 
Miestnosť s veľkými zvieratami Objem miestnosti vydelený 15 plus 6 litrov vody na veľké zviera za 24 h

 

 

Príklad: Suterén
Objem miestnosti V = 650 m 3
Odporúčaná kapacita odvlhčovače: 650: 15 = 41 l / 24h
Môžete si vybrať medzi DH752 alebo DH44

 

 

 

 

 

Príklad: Odstraňovanie škôd po povodni
Objem miestnosti V = 150 m 3
Odporúčaná kapacita odvlhčovače: 150: 6 = 25 l / 24h
Môžete si vybrať medzi DH732 alebo DH26

 

 

 

 

 Príklad: Plavecký bazén
Plavecký bazén A = 250 m 2
Objem miestnosti V = 2800 m 3
Odporúčaná kapacita odvlhčovače so zatvorenými oknami:
2800: 10 + 0,4 * 250 = 380 l / 24h
Môžete si vybrať medzi 4 x DH92 , 4 x alebo 2 x DH7160
Pri správnom vetraní možno počet potrebných odvlhčovačov znížiť

 

 

 

 Príklad: Miestnosť s veľkým počtom osôb
Objem miestnosti V = 600 m 3
Osoby = 25
Odporúčaná kapacita odvlhčovače so zatvorenými oknami:
600: 15 + 4,4 * 25 = 150 l / 24h
Môžete si vybrať medzi 2 x DH92, alebo 1 x DH7160
Pri správnom vetraní možno počet potrebných odvlhčovačov znížiť

 

 

 

Ako zvýšiť účinnosť Odvlhčovania?

  • Zatvorte okná a dvere
  • Umiestnite prístroj do stredu miestnosti
  • Neumiestňujte odvlhčovač do blízkosti zdrojov tepla
  • Účinnosť odvlhčovanie zvýšite pokiaľ v priestore použijete zároveň elektrický alebo infračervený ohrievač
  • Účinnosť odvlhčovania tiež zvýšite pokiaľ v priestore použijete priemyselné dúchadlo

Súbory na stiahnutie

Informácie o technických charakteristikách, dodávke, krajine výroby, a vzhľade tovaru slúžia len na informačné účely a sú založené na najnovších informáciách dostupných v čase uverejnenia.
Menu