Články

Kalkulačka pre výpočet potrebného výkonu:

Vyplňte si vaše rozmery, prípadne požadovené teploty:


Rozmery miestnosti:

Dĺžka:
m
Šírka:
m
Výška:
m

Teplota:

Požadovaná teplota:
°C
Vonkajšia teplota:
°C

Druh izolácie:

 
 
Požadovaný výkon:

 

Kliknite sem do ponuky ohrievačov, vyberte si naftový, elektrický alebo plynový a vyfiltrujte podľa výkonu. Ďakujeme!

 

Vysvetlenie výpočtu:

Pred tým, než si vyberiete ohrievač, je potreba určiť minimálny potrebný výkon pre vaše použitie.

základný vzorec


V x ΔT x K = kcal / h

V - objem miesta, ktoré má byť vykurované (šírka x dĺžka x výška) v m³.

ΔT - rozdiel medzi vonkajšou teplotou a cielenú vnútornou teplotou (v ° C).

K - koeficient - podľa typu izolácie.


kľúč


 V = šírka 4 mt, dĺžka 12 mt, výška 3 mt, objem miestnosti, ktorá má byť vykurovaná = 144 m³

 ΔT = vonkajšia teplota -5 ° C vnútorná požadovaná teplota + 18 ° C, teplota T = 23ºC

 K = tento faktor je určený typom konštrukcie a typom izolácie

K = 3,0-4,0
Jednoduchá stavba z dreva alebo z vlneného plechu- neizolovaná.

K = 2,0-2,9
Jednoduchá stavba z jednej vrstvy tehál, jednoduchých okien, jednoduché strechy- zle izolovaná.

K = 1,0-1,9
Štandardná konštrukcia, dvojitá vrstva tehál, pár okien, štandardne uzavretá strecha-mierne izolovaná.

K = 0,6-0,9
Pokročilá konštrukcia, dvojitá vrstva izolovaných tehál, pár dvojitých okien, silný podklad pre dlažbu, dobre izolujúce strešné materiály - dobre izolovaná.


Príklad: požadovaný vykurovací výkon:


144 x 23 x 4 = 13 248 kcal / h

(V x ΔT x K = kcal / h)


1 kW / h = 860 kcal / h

1 kcal / h = 3,97 Btu / h

1 kW / h = 3412 Btu / h

1 Btu / h = 0,252 kcal / h


Teraz si môžete vybrať ohrievač, ktorý najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám.

Menu