Články

Ako to funguje? Princíp kondenzačných odvlhčovačov

Chladiaci systém kompresora je najdôležitejšou časťou kondenzačných odvlhčovačov. Umožňuje skondenzovanie pary a zníženie obsahu vody vo vzduchu. V jadre chladiaceho systému leží kompresor, ktorý stláča a pumpuje chladivo, ktoré cirkuluje okolo celého systému. Čím vyšší tlak vzniká, tým viac rastie teplota. Stlačené chladivo (v plynnom stave) je prevedené hadičkou do kondenzátora, kde je vychladené.

 

Teplo z chladiva je prijímané ovzduším okolo výmenníka (kondenzátora). Chladivo mení svoje skupenstvo z plynného na kvapalné vďaka tlaku a poklesu teploty. Zkondenzované chladivo prechádza následne odvlhčovacím filtrom, ktorý absorbuje paru. Po prechode filtrom prechádza kvapalina škrtiacim ventilom (kapilára alebo rozširujúci sa ventil), ktorý kladie odpor voči prietoku a týmto vzniká zmena tlaku, čím sa chladivo rozpína a vyparuje sa. Vyparovanie sa odohráva vo výparníku.

 

Na rozdiel od kondenzácie, pri vyparovaní dochádza k poklesu tlaku i teploty. V dôsledku tohto javu je odovzdané teplo zo vzduchu do chladiva (čím dôjde k odpareniu). Teplota vzduchu klesá pod rosný bod, čím nadbytočná vlhkosť začne kondenzovať na stenách kondenzátora. Chladivo je opäť nasaté do kompresora a proces môže začať nanovo.

 

 

V prípade, že prevádzka prebieha za nižších teplôt, môže sa stať, že roztopená voda vo výparníku zmrzne, čo zníži odpor prietoku vzduchu vo výmenníku. Aby sme tomu predišli, zabudovaný elektronický kontrolný systém pravidelne otvára elektromagnetický ventil. Týmto prechádza horúce chladivo (v plynnom stave) do výparníka, ľad topí a odteká do kondenzačnej nádržky.

 

 

Prevádzka kondenzačného odvlhčovače s kompresorom počas režimu rozmrazovania horúcimi plynmi
1- kompresor, 2- ventilátor, 3- kondenzátor, 4- filter (dehydratačný), 5- škrtiace ventil, 6- výparník, 7- kondenzačná nádržka

Menu