Články

Zásady pre použitie odvlhčovačov

Hlavné zásady pri používaní kondenzačných odvlhčovačov s kompresormi:

tieto zariadenia sú určené na použitie v interiéroch (s uzavretými oknami a dverami)
mala by byť dodržaná minimálna vzdialenosť zariadenia od stien v miestnosti (obvykle 0.2- 0.5 m)
umiestnenie zariadenia uprostred miestnosti zlepšuje jeho výkon
na zariadenie neklaďte žiadne predmety
nezakrývajte vstupný ani výstupný otvor pre vstup a výstup vzduchu
používajte odvlhčovač pri takej teplote, ktorá je stanovená v návode
väčšina zariadení by mala byť uskladnená a prevážaná v rovnakej polohe v akej sa používajú v prevádzke
dosiahnutie požadovaných parametrov s hodnotou rosného bodu pod 2-5 ° C nie je možnéObrázok nižšie ukazuje správne zaobchádzanie s kondenzačnými odvlhčovačmi.

 

Zásady pre použitie odvlhčovačovPrevádzka kondenzačných odvlhčovačov

 

 

Closed doors - zatvorené dvere
Closed windows - zatvorené okná
Keep distance from heating appliance - dodržiavajte vzdialenosť od vykurovacích zariadení
Keep the distance from the walls - dodržiavajte vzdialenosť od múrov
Do not cover dehumidifier - nezakrývajte odvlhčovač
Temperature range - teplotný rozsah

 

 

Základné princípy práce s adsorpčnými odvlhčovačmi:

 

tieto stroje sú určené pre odvlhčovanie vzduchu v uzavretých miestnostiach
odvlhčovač je možné používať v odvlhčovanej miestnosti alebo mimo nej
vlhkosť je možné odstrániť prídavnou hadicou mimo Odvlhčovanú miestnosť
použite čo najkratšie hadicu
nezakrývajte vstupný ani výstupný otvor pre vstup a výstup vzduchu

Menu