Články

Kde a prečo používať odvlhčovače?

Nadbytočná vlhkosť vzduchu môže spôsobiť nežiaduce dôsledky, napr. Nevoľnosti, poškodenie materiálu, zvýšenú pravdepodobnosť nehôd na pracoviskách. Je možné sa všetkým týmto zmieneným dôsledkom vyhnúť vďaka zníženiu vlhkosti vzduchu.

 

Vysúšanie je možné využiť v rôznych oblastiach, tie najdôležitejšie sú:

 

- udržanie vhodného klima-komfortu
- technologické postupy v rôznych druhoch priemyslu
- ochrana proti korózii
- ochrana proti kondenzácii vodných pár
- ochrana proti ledovatění
- ochrana voči nárastu baktérií a hubových plesní
- pomoc pri rekonštrukčných a stavebných prácach
- predchádzanie aglomerácie produktov

 

Klima- komfort

 

Okrem kúrenia, ochladzovania a odvlhčovania môže byť vysúšanie vzduchu použité pre udržanie vhodného klímu-komfortu v interiéroch, ktoré slúžia ako domovy či pracovné prostredie, kde prebiehajú technologické procesy. Stav okolitého prostredia, kde vzduch spĺňa parametre pre zdravie nazývame termálny komfort. Ako súčasť klíma-komfortu, zahŕňa termálny komfort predovšetkým udržanie vhodnej teploty a vlhkosti vzduchu. Odporúčame začať s vysúšaním prípade, že vlhkosť v klimatizovanej miestnosti prekročí hladinu termálneho komfortu.

 

Technologické postupy

 

Priemyselné technologické postupy vyžadujú obvykle špecifickú vlhkosť vzduchu, ktorá je zvyčajne o dosť nižšia ako vlhkosť okolitého prostredia. Suchý vzduch je väčšinou využívaný na odstránenie vlhkosti z výrobkov. Niektoré produkty môžu byť vyrábané iba v atmosfére s nízkou vlhkosťou vzduchu, aby sa predišlo neželaným chemickým reakciám.

 

Odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu predchádza tiež výskytu baktérií, vírusov a plesní. Vďaka tomuto efektu je možné aplikovať vysúšanie počas výrobných procesov. Vysúšanie vzduchu je najmä využívané vo farmaceutickom, potravinárskom, stavebnom, elektronickom a drevo-spracovateľskom priemysle, rovnako tak ako v mnohých ďalších.

 

Ochrana proti korózii

 

Korózia z veľkej časti závisí na vzdušnej vlhkosti. V prípade, že vystavíme oceľ vzdušnej vlhkosti cca 60%, dôjde k vzniku koróznych miest. Hladina vlhkosti vzduchu medzi 60-100% značne urýchli rozvoj výskytu korózie. Udržanie vlhkosti vzduchu medzi 45-50% ochráni železné kovy pred výskytom korózie. Vzťah medzi relatívnou vlhkosťou a koróziou znázorňuje Vernonova krivka.

 

Ochrana proti kondenzácii vodných pár

 

Voda kondenzuje v prípade, že je povrch daného predmetu chladnejší ako rosný bod okolitého prostredia vzduchu.

 

Kondenzácia vodných pár je rozšírený problém, najmä pri čerpacích staniciach vody a vodární. Teplota zariadenia, nádrží, trubiek a ostatných inštalácií je blízka teplote podzemnej vody, teda 5-12 ° C.

 

V prípade nárastu okolitej teploty a vlhkosti, dochádza práve ku kondenzácii na týchto zariadeniach.

 

Voda taktiež kondenzuje na stenách v zimných štadiónoch, ktoré sú ochladzované ľadom.

 

Kondenzácia vodných pár môže spôsobiť poškodenie a riziká. Suchý vzduch pomáha znížiť teplotu rosného bodu, čo zabraňuje kondenzácii na nežiadúcich miestach.

 

Ochrana proti namŕzaniu

 

Vlhký vzduch spôsobuje nárast námrazy v mrazničkách, chladničkách a tiež na nakladacích plochách. Vysúšanie vzduchu chráni tieto miesta pred ďalším namŕzaním a urýchľuje proces odvodu tepla z produktu (zmrznutia). Tento proces znižuje náklady a zvyšuje bezpečnosť.

 

Ochrana proti rastu plesní a baktérií

 

Vysoká vzdušná vlhkosť zvyšuje rast plesní, ktoré môžu byť prítomné v rôznych materiáloch a môžu sa v nich vyskytovať roky bez akéhokoľvek poškodenia. Avšak 70% vlhkosť vzduchu dramaticky zvyšuje ich nárast a prispieva tým k zdravotným problémom. Najčastejšie problémy sú poškodenia stien, nárast plesní, hniloba uskladnené úrody, krmiva a potravín.

 

Vzdušná vlhkosť tiež urýchľuje bakteriálnej rast, ktorý môže viesť k rôznym chorobám a kontaminácii. Plesne a baktérie môžu tiež spôsobovať nežiaduci zápach. Vysúšanie pomáha eliminovať známky výskytu plesní a baktérií.

 

Stavby

 

Voda má na stavbách široké použitie, najmä ako substrát pre maltu, betón, adhezíva a nátery. Z tohto dôvodu je potrebné vždy odstraňovať nadbytočné množstvo vody z rekonštruovaných alebo nových budov. Tento krok nám zaistí správnu izoláciu, rezistenciu a odolnosť farebných náterov. Naviac získame ochranu voči rastu baktérií a plesní. Vodu je možné z interiéru budov odstrániť niekoľkými spôsobmi. Jeden z tých najlepších je vysúšanie, čo spôsobí, že sa steny doslova "vzdajú" nadbytočnej vody.

 

Aglomerácia

 

Veľa sypkých produktov (zvlášť púdrovom stave) majú hygroskopické vlastnosti. Vďaka vlhkosti sa materiál stáva hrudkovitým a lepí sa, čo má negatívny dôsledok na jeho kvalitu a tiež na výrobné náklady. Uskladnenie vlhkých produktov môže spôsobovať komplikácie. Znížením vzdušnej vlhkosti môžeme týmto problémom predchádzať.

 

Ostatné

 

Vysúšanie vzduchu je užitočné aj v iných situáciách. Jednou z nich je použitie kondenzačných odvlhčovačov v priestoroch, kde sušíme bielizeň. Mobilné kondenzačné odvlhčovače môžu byť použité v budovách postihnutých povodňami, kde umožňujú rýchle vysúšanie vlhkých stien bez ohľadu na poveternostné vplyvy.

 

Vysúšanie je tiež nevyhnutné v klimatizovaných budovách s vysokou vlhkosťou, ako sú bazény, sprchy, laboratóriá, atď. Vysúšanie pomáha znížiť prevádzkové náklady, väčšinou vďaka zníženiu nákladov na vykurovanie a čiastočne i vody.

 

Vysoký obsah vody môže tiež meniť fyzické a chemické vlastnosti materiálu. Napr. papier skladovaný vo vlhkom prostredí stráca svoju pevnosť a deformuje sa. Povrazy a plasty tiež strácajú svoje vlastnosti pri vystavení vlhkosti.

 

Produkty náchylné na vlhkosť, ako sú lieky môžu byť uskladnené iba v prostredí s nízkou vzdušnou vlhkosťou.

Menu