Články

Čo to je vysúšanie vzduchu?

Vysúšanie vzduchu je proces, kedy dochádza k zníženiu obsahu vodných pár vo vzduchu vďaka aplikácii špecifických metód.

Vlhkosť môže byť priamo odstránená zo vzduchu nasledujúcimi postupmi:

Znížením teploty vzduchu pod rosný bod, čo spôsobí kondenzácii vodnej pary. Preto tento postup nazývame kondenzačné. Tohto javu dosiahnete napr. Aj tak, keď vytiahnete ľadový nápoj z chladničky, obal rýchlo zvlhne. Stane sa tak, pretože teplota vzduchu okolo obalu nápoja začne klesať pod rosný bod. Na tomto princípe fungujú odvlhčovače s chladiacim systémom.

Vysúšanie vodnej pary za použitia hygroskopických látok je tzv. Adsorpčná metóda. Tento postup je hojne využívaný pre zariadenia, ktoré sú senzitívne voči vlhkosti, napr. Počítače, vo forme sorbentních kryštálov alebo guľôčok


Nasledujú postupy vysúšanie vzduchu v praxi:

kúrenia a ventilácie
najčastejšia metóda, ktorá je ale neefektívne a málo ekonomická

 

vysúšanie kondenzáciou
dochádza ku kondenzácii vodných pár vo vzduchu. Je efektívnejšia a ekonomickejšia ako kúrenie a ventilácia

 

sorpčné vysúšanie (adsorpčné a absorpčné)
dochádza k odstráneniu vody zo vzduchu absorpciou. Táto metóda je najúčinnejšiaV závislosti na zvolenom postupe pri prevádzke zariadenia rozlišujeme dva typy vysúšania:

uzavretý okruh
v prípade, že nedochádza k výmene vzduchu medzi vysúšaným vzduchom a okolitým vzduchom, napr. pri vysúšaní vzduchu v miestnosti s kondenzačným odvlhčovačom,

 

otvorený kruh
v prípade, že dochádza k čiastočnej alebo úplnej výmene vzduchu medzi vysúšaným a okolitým vzduchom, najčastejšie využívané v klimatizačných systémoch

 

 

 

Dôležité termíny

 

Rosný bod - pokiaľ teplota klesne pod tento bod nastáva kondenzácia, deje sa tak pri konkrétnej teplote a vlhkosti. Keď je vzduch nasýtený 100% vodnými parami a nemôže už absorbovať žiadnu vodu, následné zníženie teploty spôsobí kondenzácii na povrchoch v okolí, ktoré majú teplotu blízku k tej spôsobujúcu spomínanú kondenzácii.

Kondenzácia pary - premena vodnej pary vo vzduchu z plynného stavu na kvapalný (kondenzácie) alebo pevný (zmrznutie, sublimácie)

hygroskopický - môže byť vodný roztok chloridu vápenatého alebo chloridu horečnatého, roztok chloridu lítneho, silika gélu, chloridu draselného, aktívneho hliníka, chloridu vápenatého, soľou z chloridu lítneho alebo bromidu lítneho.

Menu